Board members

Chairmen representing the family:

1923 – 1933    Hans Bruun †1933
1933 – 1936    Frederik Christensen †1936
1936 – 1948    Axel Ernst †1964
1948 – 1995    Ioann Bruun †2009
1995 –              Hans Henrik Bruun

Members representing National Museum of Denmark:

1923 – 1979    Georg Galster †1983
1979 – 1983    Ottto Mørkholm †1983
1983 – 2014    Jørgen Steen Jensen
2014 – 2017    Per Christian Madsen

Members representing numismatics:

1923 – 1948    Christian Hede †1950
1948 – 1979    Holger Hede †1984
1979 – 1983    Leo Hansen †1983
1983 – 2010    Jørgen Hede †2017
2010 – 2014    Poul Henning Knudsen
2014 –              Birger Bentsen

Members representing other relations:

2018 –              Klaus Falkesen